strona główna

powrót do strony głównej  Zaboreczno – zaginiony pomnik


  
   Zaboreczno

Czy znane są komuś bliższe informacje na temat pomnika (przedstawionego na fotografii obok) i jego lokalizacji?

Piśmiennictwo

  • Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk (źródła, wstęp i opra­co­wanie), Bataliony Chłopskie na Lubel­szczyźnie 1940–1944, „Źródła i ma­teriały do dziejów ruchu oporu na Lu­belszczyźnie (1939–1944)”, t. 2, Wydaw­nictwo Lubel­skie, Lublin 1962.
  • Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk, Kalendarium walk Bata­lionów Chłopskich na Lubelszczyźnie 1940–44, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1964.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych, Dz. U. Nr 264 z dnia 30 grudnia 2005 r., poz. 2208.
  • Uchwała nr XXV/134/2005 Rady Gminy Krynice z dnia 23 marca 2005 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Zaboreczne [na Zaborecz­no].

4.11.2008


 
Pomnik w Zaborecznem
Aktualnie istniejący pomnik w Zaborecznem
 
 
 
Zaboreczno
Mapa przy pomniku w Zaborecznem 

początek strony powrót do strony głównej
Last updated: 31 July 2009